10X Global General Manager/Business Manager

By | April 30, 2021

10X Global General Manager/Business Manager

10X Global

General Manager/Business Manager

 • Permanent
 • Full Time
 • To be discussed in interview
 • Self-employed, EE/AA, Non EE/AA
 • Published: 

EASY APPLY

Introduction

BUSINESS MANAGER / SALES MANAGER / CONSUMER

Our companies were established over 20 years ago & have both National and International branches.   We are currently expanding our Health- and Sports development sector, therefor Ten Times Global is sourcing well-spoken, goal driven candidates to develop and train for these new roles

We want to make you part of our dynamic winning ream and family orientated atmosphere

Should your application be successful, we offer the following:

 • Remuneration package and company benefits to be discussed in interview
 • Excellent opportunity to grow and be promoted
 • We will develop your communication-, interpersonal and team management skills and provide training on business management and development.
 • Supportive, positive working environment

 

The following requirements must be met:

 • Own transport
 • Self disciplined individual
 • Success driven
 • Good problem solving skills
 • Ability to work independently
 • Bilingual in Afrikaans and English would be beneficial

 

BESIGHEIDSBESTUURDER  / VERKOOPSBESTUURDER / VERBRUIKER

Ons maatskappye is meer as 20 jaar terug gestig & besit nationale sowel as internationale takke.  Verdere uitbreiding word gedoen in ons Gesondheid- en Sportontwikkelings sektor, dus is Ten Times Global opsoek na doelgerigte kandidate om te ontwikkel en op te lei vir hierdie nuwe rolle.

Ons wil jou deel maak van ons dinamiese wenspan & familie georiënteerde atmosfeer.

See also  Dante Group Pty Ltd LICENCING ADMINISTRATOR

Sou jou applikasie suksesvol wees, bied ons die volgende:

 • Goeie inkomste en maatskappy voordele, word geduurende onderhoud bespreek
 • Uitsteekende geleentheid vir groei en bevordering
 • Jou kommunikasie-, interpersoonlike- en span bestuursvaardighede sal ontwikkel word.  Opleiding word ook gebied in besigheidsbestuur en ontwikkeling
 • Positiewe, ondersteunende werk omgewing

 

Die volgende vereistes word verlang:

 •  Eie vervoer
 •  Self gedisiplineerde individu
 •  Sukses gedrewe
 •  Vermoë om onafhanklik te werk
 •  Goeie probleem oplossingsvaardighede
 •  Tweetalig in Afrikaans en Engels sal voordelig wees

Package & Remuneration

To be dicussed in interview